Image

Info Taxi Gent

De Gentse taxi's herkent u aan de wit-blauwe taxibalk. Alle chauffeurs ondertekenen ook het taxicharter.

Taxibalk voor de Gentse taxi's

De taxibalk maakt de voertuigen herkenbaar als ‘Gentse Taxi’. Gentse taxichauffeurs moeten de balk verplicht gebruiken. Dit verhoogt de herkenbaarheid van de Gentse taxi's en het helpt om fraude tegen te gaan. De taxibalken werden door de Stad Gent aangekocht en verdeeld. De Stad koos voor een ‘Gantoise’ blauwe taxibalk met wit uitgewerkte letters.

Taxicharter

Het taxicharter is een kwaliteitslabel voor de Gentse taxisector. Zo willen de Stad Gent, de taxi-exploitanten én de chauffeurs een positief beeld creëren van de Gentse taxi's.

Taxicheques

Met taxicheques kunt u aan een goedkoper tarief gebruik maken van een Gentse taxi. Op deze pagina leest u:

 • of u taxicheques kunt kopen
 • hoe u de cheques aanvraagt
 • hoeveel de cheques kosten
 • hoe u de cheques gebruikt
 • waar u meer informatie kunt krijgen over de cheques

Voorwaarden

Kunt u taxicheques kopen?

Om taxicheques te kunnen kopen moet u tegelijk voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U woont in Gent of in een deelgemeente van Gent.
 • De dokter bevestigt dat u niet alleen het openbaar vervoer of de wagen kunt gebruiken.
 • U hebt een beperkt inkomen. Dat betekent dat u:
  • ofwel recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering. Dit is het geval als de code op de 'klever' van het ziekenfonds eindigt op het cijfer 1. Vraag dit na bij uw ziekenfonds.
  • ofwel in budgetbeheer of budgetbegeleiding bent (via het OCMW).
  • ofwel een collectieve schuldenregeling hebt.
Image

Procedure

Hoe vraagt u taxicheques aan?

1. Persoonlijke gebruikerskaart aanvragen

Wie taxicheques wenst te gebruiken, moet eerst een persoonlijke gebruikerskaart aanvragen.
U vult het aanvraagformulier in (inclusief het luikje bestemd voor de dokter) en u levert dit binnen in het GentinfoPunt van het Administratief Centrum Zuid, in de Stadswinkel, in het Mobiel Dienstencentrum of in één van de dienstencentra van de Stad Gent. U kunt dit formulier ook via de post bezorgen aan de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Samen met dit formulier dat door een arts ondertekend is, moet u volgende documenten indienen:

 • een kopie van de voor- en achterkant van uw identiteitskaart;
 • een recente en duidelijke pasfoto;
 • een bewijs van inkomen:
  • ofwel een kopie van uw laatste aanslagbiljet van de personenbelasting;
  • ofwel een recent attest van het ziekenfonds waaruit blijkt dat u recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering;
  • ofwel een recent bewijs van budgetbeheer, budgetbegeleiding of collectieve schuldenregeling.

Als u de aanvraag indient bij het GentinfoPunt, de Stadswinkel, het Mobiel Dienstencentrum of in één van de dienstencentra Stad Gent wordt onmiddellijk aan het loket een persoonlijke gebruikerskaart afgeleverd en kunt u onmiddellijk taxicheques kopen.

2. Taxicheques kopen

Met een gebruikerskaart kunt u cash of via bancontact taxicheques kopen in het GentinfoPunt in het Administratief Centrum Zuid, de Stadswinkel, het Mobiel Dienstencentrum of in één van de dienstencentra van de Stad Gent. 

3. Hoeveel kosten de cheques?

 • U betaalt 0,75 euro voor een taxicheque die 2,5 euro waard is.
 • Per jaar kunt u maximaal 150 cheques kopen. U betaalt dan 112,5 euro en kunt voor 375 euro met de taxi rijden.
 • Per aankoop moet u minstens 10 taxicheques bestellen.

4. Hoe gebruikt u de taxicheques?

 • De taxicheques zijn strikt persoonlijk. U mag zich bij een taxirit wel laten vergezellen door een familielid of vriend.
 • Het taxibedrijf waar u beroep op doet moet in Gent gevestigd zijn. Elke Gentse taxichauffeur moet taxicheques aanvaarden als betaalmiddel.
 • Als u niet genoeg taxicheques heeft om de taxichauffeur te vergoeden, betaalt u de rit aanvullend tegen gewoon tarief.
 • Ter controle kan de taxichauffeur u vragen om de gebruikerskaart en identiteitskaart voor te leggen.

 

Omruiling bij start van nieuw jaar

De taxicheques zijn één jaar geldig. Niet-gebruikte cheques kunt u (vóór 1 maart) omruilen tegen geldige taxicheques van het nieuwe jaar. Dit kan enkel aan het loket van het GentinfoPunt Administratief centrum Zuid, in de stadswinkel, het Mobiel Dienstencentrum of in één van de dienstencentra van de Stad Gent. U moet hierbij ook de gebruikerskaart kunnen tonen.

Terugbetaling

Taxicheques kunnen terugbetaald worden:

 • bij verhuis
 • bij overlijden
 • als u om medische redenen niet meer in staat bent om gebruik te maken van taxicheques of als u niet meer aan de voorwaarden voldoet

De niet gebruikte taxicheques kunt u dan samen de gebruikerskaart indienen bij het GentinfoPunt in het Administratief Centrum Zuid . De aankoopprijs van de niet gebruikte taxicheques wordt dan teruggestort.

KLACHTEN

Heeft U een klacht of opmerking meld het ons direct .

Komen wij niet uit uw of ons geschil kunt u altijd een beroep doen op

https://formulieren.stad.gent/productie4.2/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scklachttaxi.aspx/frKT_Klacht